İnsanlar için kırsal ve kentsel alanlarda kültürel ve estetik yönden güzel ve verimli bir yaşama ortamı sağlamayı amaçlayan peyzaj bilim dalı, son yıllarda hayat standartlarının da yükselmesine paralel olarak dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça rağbet gören bir bilim dalı haline gelmiştir. Programın amacı; peyzaj mimarları ile birlikte uygulayıcı olarak görev yapacak, özel bilgi ve beceri sahibi ara eleman yetiştirmektedir. Peyzaj Ön Lisans Programı’nın temel amacı; bilginin, ihtisasın, yaratıcılığın, estetikliğin ve tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda, bu gereklere uygun teknik bilgilerle ve uygulamalarla donatılmış, süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması, park ve bahçelerin bakımı ve onarımı gibi alanlarda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz , Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri ünvanı ile iş hayatına atılmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar.

Dikey Geçiş

Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı