Sınırlı olan ve miktarı arttırılamayan toprağa ilişkin olarak yapılacak tarımsal arazi üretimi ve düzenlemesi, kırsal ve kentsel arsa üretimi ve düzenlemesi gibi toprak düzenleme çalışmalarının projelendirilmesinde ve uygulamasında görev alabilecek, taşınmazların değerlemesine altlık teşkil edecek konum, yükseklik vb. topoğrafik verilerin ölçümünü yapıp değerlendirebilecek, her türlü taşınmazın değerlemesini yapabilecek, taşınmazın yönetimi, alımI-satımı ve pazarlanması ile taşınmazın hukuki durumu gibi konularda bilgi sahibi olan ara eleman yetiştirmektir.

Programın Hedefleri

Teorik ve Uygulamalı Eğitim Sonucu Öğrencilerimizin;
• Taşınmaz değerlemesi, taşınmaz hukuku, tapu ve kadastro, arazi ölçme, harita okuma, inşaat, mimari, alanlarında yüksek teknik bilgi sahibi,
• Ayırma, birleştirme, aplikasyon, parselasyon gibi teknik konulara hakim olduğu kadar, emlak yönetiminin temel ilke ve kavramlarına, bilgi sistemleri, ekonomi, işletme konularına hakim,
• Meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilir hale gelmesidir

Uygulama ve Staj Olanakları

Öğrencilerimiz, işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar. Stajlar Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi çerçevesinde yapılacaktır.

Dikey Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler yada Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır;
İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Mezunların Çalışma Alanları

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır;
Emlak Danışmanlığı, Emlak Değerleme Uzmanlığı, Emlak Geliştirme Uzmanlığı, Bankalar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri, Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri, Sigorta Şirketleri, Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri, Toplu Konut İdaresi, Yerel Yönetimler, Yapı Denetim Firmaları.