ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Doç.Dr. Muzaffer OKUR Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Eda KELEŞ GÜNER Üye
Dr. Öğretim Üyesi Esra ÖZKAN PİR Üye
Öğr.Gör. Zafer DURAKLI Üye
Öğr.Gör. Elif EKİNCİ Üye
Öğr.Gör. Kerim KILIÇ Üye
Öğr.Gör. Suat ÇAY Üye
Öğr.Gör. Kevser ŞENOCAK Üye
Yüksekokul Sekreteri Deniz TOPDEMİR Raportör