ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Doç.Dr. Muzaffer OKUR Başkan
Öğr.Gör. Suat ÇAY Üye
Öğr.Gör. Kevser ŞENOCAK Üye
Öğr.Gör. Zafer DURAKLI Üye
Öğr.Gör. Azapay Ümmühan YALÇINYAVUZ Üye
Öğr.Gör. Cihad ÖZDEMİR Üye
Öğr.Gör. Kerim KILIÇ Üye
Öğr.Gör. Gökhan ASKAN Üye
Yüksekokul Sekreteri Deniz TOPDEMİR Raportör