ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Doç.Dr. Muzaffer OKUR Başkan
Doç.Dr. Suat ÇOLAK Üye
Dr. Öğretim Üyesi Eda KELEŞ GÜNER Üye
Dr. Öğretim Üyesi Esra ÖZKAN PİR Üye
Öğretim Görevlisi Suat ÇAY Üye
Öğretim Görevlisi Kevser ŞENOCAK Üye
Yüksekokul Sekreteri Deniz TOPDEMİR Raportör