ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Doç.Dr. Suat ÇOLAK Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Eda KELEŞ GÜNER Üye
Dr. Öğretim Üyesi Esra ÖZKAN PİR Üye
Dr. Öğretim Üyesi Fatma YILMAZ Üye
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin BULUT Üye
Öğretim Görevlisi Suat ÇAY Üye
Yüksekokul Sekreteri Deniz TOPDEMİR Raportör