Doç.Dr.Muzaffer OKUR

Müdür

Öğr.Gör. Suat ÇAY

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Kevser ŞENOCAK

Müdür Yardımcısı

Deniz TOPDEMİR

Yüksekokul Sekreteri